Renditingimused
 • Rendilevõtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.
 • Rendilevõtja tutvub ja nõustub Rendilepingu üldtingimustega
 • Leping sõlmitakse internetis broneerides Renditingimustega nõustudes.
 • Rendilevõtja tutvub kümblustünni paigaldusjuhendiga, kui ka ohtude ja soovitustega ning kohustub neid täitma.
 • Kümblustünni kasutamine avalikel üritustel on erikokkuleppel ja eraldi hinnakirja alusel.
 • Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva, nädalavahetuse kui ka nädala kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.
 • Üleandmine on alates kell 14:00 või vastavalt kokkuleppele ning tagastus järgmisel päeval hiljemalt kell 12:00
 • Juhul kui ei ole eelneval ja järgneval päeval broneeringuid, siis on rendi kellaajad kokkuleppel.
 • Kui eelnevalt ei lepita kokku kirjalikult teisiti, siis kümblustünn haagisel antakse üle haagise asukohas (Harjumaal Tallinnas, aadressil Tähetorni 21G.)
 • Tagatisraha 100€ tasutakse kohapeal enne haagisel kümblustünni üleandmist ning see fikseeritakse üleandmise-vastuvõtmise aktis.
 • Kui haagise tagastamisel ei fikseerita puudusi, siis tagastatakse tagatisraha täies mahus.
 • Kui tooted vajavad peale renti remonti, siis rentnik kohustub tasuma täies ulatuses kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele.
 • Kümblustünnis ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset.
 • Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese kompenseerida täies ulatuses.
  Näiteks: ilma veeta katki köetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses.
 • Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.
 • Kokkulepitud tünni tagastus kellaajast mitte kinnipidamisel ei kuulu tagastusraha tagastamisele.
 • Rendipäeval broneeringu tühistamisel tuleb tasuda täies ulatuses päeva tasu.